سایت رادوین شاپ
سایت رادوین شاپ در زمینه ی طراحی چاپ دلخواه روی انواع اجسام است.

ویژیگی سایت : 

۱-ظاهر بسیار زیبا با رنگ بندی سازمانی

۲-امکان تغییر ویژیگی براساس یک ویژیگی دیگر

مثال :همانطور که در تصویر مشاهده می کنید،زمانی که برند گوشی سامسونگ را انتخاب می کنیم ،مدل های مخصوص به همان برند گوشی ظاهر می شود.

سایت رادوین شاپ سایت رادوین شاپ در زمینه ی طراحی چاپ دلخواه روی انواع اجسام است. ویژیگی سایت :  ۱-ظاهر بسیار زیبا با رنگ بندی سازمانی ۲-امکان تغییر ویژیگی براساس یک ویژیگی دیگر مثال :همانطور که در تصویر مشاهده می کنید،زمانی که برند گوشی سامسونگ را انتخاب می کنیم ،مدل های مخصوص به همان برند […]